Culting kezelés cukorbetegség


Látták: Átírás 1 Magatartás-orvoslási lehetőségek a cukorbetegség és az elhízás kezelésében Sal István dr. A krónikus stressz szerepét hangsúlyozzák az inzulinrezisztencia, a metabolikus szindróma és a 2-es típusú cukorbetegség etiopatogenezisében.

Mindez paradigmaváltást igényel a kezelés terén is. Irodalmi adatok és saját gyakorlati tapasztalataik alapján a szerzők a magatartás-orvoslás alkalmazásában látják a jelenleg még szembenálló orvosi filozófiai gondolkodásmódok integrálásának lehetőségét a gyógyítómunka hatékonyabbá válása érdekében.

Ismertetik a diabetes magatartás-orvoslásának elemeit, az önmenedzselésre helyezve a hangsúlyt, aminek elsőrendű feltétele a betegség elfogadása és a motiváció, ezt követheti az elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása, a jelenleg is folyó diabetesedukáció. A komorbid pszichés zavarok akadályozzák ezeket a folyamatokat, ezért azok korai felismerése és a cukorbeteg-gondozás keretében történő komplex kezelése elengedhetetlen.

Ismertetésre kerül egy kognitív viselkedésterápiás testsúlycsökkentő program, amely a gyakorlatban jól alkalmazható mind a megelőzés, mind a cukorbetegek kezelése terén. They ephasize the role of chronic stress in the etiopatogenesis of insulin resistance, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. All these require a shift of paradigm in the field of treatment too. Based on literature data and on their own practical experience, the authors consider that behavior remediational can integrate two, sometimes still opposing medical philosophical views in order to foster the efficiency of medical work.

They review elements of behavior remediation of diabetes, und erlining self-management, acceptance of the illness, and motivationn which can be followed by teaching theoretical and practical knowledge, the ongoing diabetes education.

RMC - A cukorbetegség sikeres kezelése csapatmunka

Comorbid psychological disorders impede these processes; their early recognition and complex treatment are essential. The authors present a cognitive, behavior remediational programme of weight loss, that can be used in pracise, both in prevention and treament of diabetes.

Az közötti időszak végére Zimmet és mtsai [1] szerint a világon millió cukorbeteggel kell számolnunk. Az ENSZ szeptemberi ülésén napirendre tűzte az öt krónikus, nem fertőző betegség szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, pszichés betegségek, krónikus légzőszervi betegségek és a rák hatásának megtárgyalását és egy globális akcióterv kidolgozását.

A Harvard School of Public Culting kezelés cukorbetegség által készített tanulmány [3] szerint ezek a betegségek nemcsak csődbe vihetik az egészségügyi rendszereket, de lefékezhetik az egész világgazdaságot is. A túlsúly és az elhízás a 2-es típusú diabetes jelentős kockázati tényezője.

Bejelentkezés / Appointment request

Munkánk célja ezen globális adatok tükrében a hazai helyzet áttekintése az előrelépés szándékával. A Nemzeti Diabetesprogram [6] szerint a cukorbetegség teljes becsült társadalmi terhe a hazai GDP egy százalékát teszi ki.

Ugyanakkor a dokumentum megállapítja, hogy az ben hazánk által is elfogadott St. Vincent-i deklaráció célkitűzései csak kis részben teljesültek. Idézi az ben Isztambulban megtartott konferencia megállapítását: a diabetesben szenvedők szükségtelenül megvakulnak, veseelégtelenségben, gyakran szívinfarktusban, agyvérzésben és üszkösödésben szenvednek. Szociális helyzetüket tudatlanság és diszkrimináció nehezíti az európai országok többségében [6].

A 2-es típusú diabetes világméretű terjedését taglaló összefoglaló közleményében Jermendy [7] az elhízást jelöli meg a 2-es típusú diabetes egyik legerősebb prediktív tényezőjének. További okok: módosultak a cukorbetegség diagnosztikai kritériumai, a szűrővizsgálatok hatására változik a diagnosztizált és a fel nem ismert cukorbetegség aránya, culting kezelés cukorbetegség betegség manifesztációja a fiatalabb életkor felé tolódik, ugyanakkor nő a várható élettartam, és az élettartam hosszabbodásával a 2-es típusú diabetes gyakoribbá válik.

Ezt kérdőjelezi meg egy közelmúltban megjelent, figyelemre méltó tanulmányban Simon [8]. Ugyanez a szerző egy másik áttekintésében [9] a cardiovascularis rizikótényezők kiváltó okaként a civilizációs distresszt jelöli meg, végső következményként pedig a metabo- Életmód Stressz Életesemények Mémikus adaptáció epigenetikus culting kezelés cukorbetegség Elhízás Metabolikus zavarok Hypertonia 2-es típusú diabetes Szív-ér rendszeri betegségek Depresszió A cirkadián ritmus zavara Alvászavarok 1.

Közlés a szerzők, Purebl György, Kopp Mária, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet engedélyével likus szindróma, a 2-es típusú diabetes, a depresszió, a megnövekedett malignomahajlam és a korai öregedés megjelenését.

Mindezt patofiziológiai alapon a civilizációs ártalmak okozta krónikus stresszállapot következtében fellépő hormonális, sejtszintű változásokkal és az emberi viselkedés maladaptív változásával magyarázza, amely változások epigenetikai hatások révén átörökítődnek az utódokra 1.

Ezekből Simon azt a nem mindennapi következtetést vonja le, hogy a mai polypillszemléletű [célértékközpontú] terápiás közelítés vajon nem egy vég nélküli»foltozás-e«, ami egyértelműen javít, de nem gyógyít? A megoldást a kiváltó ok a krónikus stressz befolyásolásában, a pszichoszomatikus patomechanizmus szerepének kiterjesztésében látja.

Részletesen elemzi a randomizált klinikai vizsgálatokban alkalmazott statisztikai culting kezelés cukorbetegség kapcsolatban felmerülő jogos kételyeket, és arra a nehezen cáfolható következtetésre jut, hogy ma a gyógyítás egyre inkább statisztikai és nem patofiziológiai alapon történik, ami a gyógyszeripar domináns szerepéből adódik. Ezt látszik alátámasztani egy kiváló áttekintés a tényeken alapuló cukorbeteg-gondozásról [10]. Ennek legrövidebb fejezete érinti az életmód-terápiát, culting kezelés cukorbetegség ebben mindössze 10 forrásmunka állt a szerző rendelkezésére, szemben a gyógyszerterápiás fejezetek közötti hivatkozásával.

A Simon által leírt cardiovascularis paradoxon tulajdonképpen a diabetes világméretű terjedésére is vonatkoztatható, miután a diagnosztikus és terápiás lehetőségekben elért eredmények ezen a téren cukor diabétesz kezelés fekete tmin olajjal arányban a prevalencia exponenciális mértékű növekedésével [8].

A magyarázatot a szerző ismételten a krónikus civilizációs stressz okozta életmódváltozás következtében fellépő cardiovascularis kockázati tényezők fokozódásában látja. Gyakorló klinikusként eljut az évfolyam, Mindez pedig a maitól alapvetően eltérő sokak által tudománytalannak ítélt kórélettani szemléletet jelent [8]. Kiemelendő még a diabeteses anyagcserezavar elemzése. Mindez alátámasztja az culting kezelés cukorbetegség megközelítés indokoltságát: sejtszintű biokémiai változások meghatározzák az emberi viselkedést és megfordítva, a viselkedésváltozás visszahat ezen folyamatokra.

A hazai szakirodalomban a krónikus stressznek az egyes emberre és a társadalomra gyakorolt hatásával a Hungarostudy követéses vizsgálat keretein belül Kopp és receptek kezelés diabetes honey foglalkoztak elsőként [12]. Egyes biológiai paraméterek és az érzelmi jóllét kapcsolatát vizsgálva azt találták, hogy szignifikáns öszszefüggés van a kortizolszint és az aktuális pozitív, illetve negatív érzelmi állapot között.

Ugyancsak a hazai szakirodalomban jelent meg egy kiváló összefoglaló közlemény a neurohormonális szabályozások szerepéről az inzulinrezisztencia kialakulásában tartós stressz következtében [13].

Krónikus stresszállapotban a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely és a szimpatikus idegrendszer aktivitása emelkedett kortizol- és katecholamin-szintekkel és kismértékben aldoszteronszint-emelkedéssel jár. Mindez endothelkárosodást, vasoconstrictiót, sejthipertrófiát, fibrosist, gyulladást vált ki, a reaktív oxigéngyökök és az androgénszint emelkedéséhez vezet.

A következmény: hypertonia, tachycardia, dyslipidaemia, atherosclerosis és inzulinrezisztencia, amelynek talaján PCOS, obesitas, 2-es típusú diabetes és cardiovascularis betegségek alakulnak ki. Az inzulinrezisztencia fogalmának kiterjesztésével, a központi idegrendszer szabályozó szerepével és egyes mentális betegségekkel való összefüggésével kapcsolatban Halmos úttörő munkásságára utalunk [4]. A diabetes és társbetegségeivel foglalkozó két kiváló tematikus lapszám is megjelent ben Somogyi szerkesztésében [14, 15].

Somogyi és Rosta szerkesztésében jelent meg az elmúlt évben a Felnőttoktatás a cukorbetegségről című könyv is, amelynek egyik fejezete propedeutikaszerűen összefoglalja a cukorbetegség magatartás-orvoslásának lényegét [16].

Ennek a korántsem teljes körű hazai irodalmi áttekintésnek az lett volna a célja, hogy bizonyítsuk, a diabetes tágabb értelemben vett kezelésének igénye jelen van a szakmában és továbblépést involvál.

Kiegészítésképpen még két közlemény támasztja alá ezt a feltételezésünket, mindkettő az elhízás kérdéskörével foglalkozik. Túry és Joó [17] az elhízás pszichoterápiáját foglalja össze, Pados [18] pedig az elhízás korszerű kezelésében jelentőséget tulajdonít a magatartás-terápiának ben jelent meg Howorka Funktionelle Insulintherapie című könyvének magyar fordítása, amelyet a negyedik német nyelvű kiadás alapján Fövényi fordított és adaptált a hazai gyakorlathoz [19].

Az első német nyelvű kiadáshoz Michael Berger professzor írt meleg hangú ajánlást. A hazai szakirodalomban terjedelmes ismertető jelent meg, amely úgy értékelte a könyvet, hogy egyedülálló módon ötvözi a biológiai szemléletű orvoslást a magatartás-terápiával, a modern kommunikációs szemlélettel [20].

Sajnálatos módon ez a terápiás módszer a hazai gyakorlatban nem foglalta el az őt megillető helyet ban a Magyar Diabetes Társaság azóta megszűnt, majd ben újra megalakult edukációs munkacsoportja és a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete közös háromnapos továbbképzést rendezett a cukorbetegek gondozásában használt komplex módszerekről től a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében a magatartás-orvoslás tantárgy keretében előadások hangzanak el a diabetes magatartásterápiájáról A magatartás-orvoslás az egészség és betegség vonatkozásában megjelenő viselkedéses és biomedikális ismeretek és technikák integrálásával, és ezeknek a prevenció, a diagnózisalkotás, a culting kezelés cukorbetegség és a rehabilitáció területén való felhasználásával foglalkozó interdiszciplináris tudományterület Schwartz és Weiss as definíciója [21].

A diabetes ebben az értelemben a magatartás-orvoslás modellbetegsége [22]. A magatartás-orvoslás célja a cukorbeteg felelősségérzetének kialakítása a lehető culting kezelés cukorbetegség anyagcserehelyzet elérése, az akut és krónikus szövődmények elkerülése és mindezek mellett az életminőség megőrzése érdekében.

Már Joslin [23] azt mondta: Minden cukorbeteg a maga orvosa kell legyen. A kezelőorvos szerepe ebben a viszonylatban segítés az önsegítéshez. A sikeres self-management feltételei: személyes képességek önbizalom, problémamegoldó készségjó orvos beteg kommunikáció, elegendő ismeret, motiváció, szociális adottságok beleértve a szűkebb családi és a tágabb társadalmi környezetet is [21, 22].

Az önsegítésre történő oktatás során a cukorbeteg szerepe és felelőssége kerül a középpontba, hogy betegsége szakértője legyen. Az orvosi utasítások passzív követése helyett aktív és tudatos magatartás kialakítására törekszünk. A beteg feljogosítása által a hatékonyság érzése erősödik.

Az egészségtelen életmód nagyon gyakran családon belüli interakciók révén alakul ki.

Ilyen esetben az oktatás hatékonyságát növeli, ha a viselkedésterápiás intervenciók a család minden tagjára együttesen irányulnak. Nem elég a viselkedésváltozás elérése, azt hosszú távon fenn is kell tudni tartani. A viselkedéses intervenció culting kezelés cukorbetegség olyan hatékony volt, mint a gyógyszeres kezelés metforminnal. Így, miközben a beteg állapota nem javul megfelelően, az orvos frusztrálódik, tehetetlennek érzi magát.

A beteg hosszú távú együttműködése akkor lehet eredményes, ha megfelelő szintre hozzuk elméleti ismereteit, gyakorlati készségeit, motivációját és a betegség elfogadottságát.

remegés cukorbetegség

A magatartás-orvoslás ezek közül a két utóbbira, a motivációra és a betegség elfogadására irányul hagyma a diabetes kezelésében 2. Howorka [19] szerint Eric Berne személyiségelmélete, illetve az általa kidolgozott tranzakcióanalízis segítségével szemléletesebbé tehetjük ezeket a lélektani folyamatokat. A diabetes elfogadásának folyamata a gyász elfogadásához hasonlóan három szakaszban zajlik a gyászra vonatkozóan l.

Freud, valamint Kübler-Ross munkásságát : 1.

népi kezelési módszerek diabetes 2

A valóság tagadása. Ez a Berne-féle személyiségelmélet alapján a gyermekén funkciójához kötött.

Áraink / Our Prices

Ez a szülői én funkciója. Belenyugvás és alkalmazkodás az új valósághoz. Ez a felnőttén realitásérzékeléséhez társul. Restitutio ad algoritmus diagnosztika diabétesz kezelésére helyett restitutio ad optimum lesz a folyamat eredménye.

zöldséges köles recept

Az egyes szakaszokat dinamikus és nem lezárt folyamatnak kell tekinteni. Külső behatások visszavethetik és tartósíthatják a tagadás dominanciáját.

sebészeti betegségek a cukorbetegség és a kezelés

Az orvos beteg kapcsolat kommunikációs zavarai a gyász feldolgozását nemcsak lelassítják, hanem néha le is állítják. A gyakorlatban parancsok és tiltások rendszerének felépítése, a beteg szülői énjének viselkedési normák gyakori megszólítása történik. Az orvos beszél a kezelés szükségességéről és előnyeiről, a beteg beszél félelmeiről és a terápiával kapcsolatos elvárásairól keresztezett tranzakció.

Ezt kiválóan ábrázolja Csabai és mtsai gyógyító kapcsolatot elemző kötetének CD-melléklete az első cukorbeteg orvos találkozás negatív és pozitív példájával [26]. A tranzakcióanalízist nemcsak a culting kezelés cukorbetegség, hanem a viselkedés elemzésére is felhasználhatjuk. Kívánságelemzés : személyiségem melyik része kívánja?

A szülői én, a felnőttén és a gyermekén közötti megfelelő kapcsolat biztosítja azt, hogy az ember megkapja, amit szeretne. A személyiség mindhárom alkotóelemét mozgósítani kell egy krónikus betegség kezelésének sikeréhez.

természetesen kezelésére cukorbetegség szövődményei

A tranzakcióanalízis fogalmai szerint az intrinszik motiváció a gyermekén kívánságainak felel meg, amit a felnőttén racionalitása is támogat. A lényegesen kevésbé teherbíró extrinszik motivációt a szülői én parancsai és tiltásai határozzák meg. A motivációt leginkább pozitív megerősítéssel lehet fokozni. Bármennyire leegyszerűsítettnek tűnhet a motivációnak ez a magyarázata, ez a modell tulajdonképpen összhangban van a legújabb kutatási eredményekkel és a magatartás-orvoslási gyakorlatban jól alkalmazható [27, 28].

A cukorbetegek életében az evés központi szerepet tölt be, az étkezés fölötti kontroll gyenge, sérülékeny. Az életben elszenvedett kudarcokat gyakran fokozott evéssel kompenzálják. Az étkezés fölötti kontroll elvesztése miatt utólag vádolják magukat, ez feszültséget, esetleg depressziót eredményez, amit azután megint fokozott evéssel mint örömforrással kompenzálnak, és máris előttünk van az önrontó kör.

Amennyiben ezért orvosától szemrehányást kap és rossz együttműködéssel illetik, ez tovább rontja önértékelését, fokozza depreszszióját.

Amennyiben a betegek mernének őszinték lenni és az orvosok is be mernék vallani, el kellene ismernünk azt a mindennapos tapasztalati tényt, hogy a cukorbetegek túlnyomó többsége nem tartja be a diétás előírásokat. Ennek okai: az ismeretek hiánya, az orvos beteg kommunikáció zavarai és viselkedés-lélektani törvényszerűségek.

Ezekkel a kérdésekkel az orvosi táplálkozási terápia keretében foglalkozunk. Minden diétázási módszer tulajdonképpen serkenti a túlevést, így a diétázás folyamata kibogozhatatlanul összekapcsolódik az evés fölötti kontroll elvesztésének epizódjaival.

A diétázás az embert sérülékenyebbé teszi a túlevésre, mert élettani és pszichológiai késztetést jelent az evésre [29]. Bulimiában Cooper dolgozott ki önsegítő programot, amelyet adaptáltunk cukorbetegek kezelésére is.

Cooper nyomán [29] az alábbi hat lépésből álló önsegítő programot alkalmazzuk: 1. Önmegfigyelés, a cukorbetegség legújabb kezelése napló vezetése.

Személyre szabott étkezési terv kialakítása, és megpróbálni ragaszkodni hozzá.

  • A kezelés az olaj cukorbetegség

A hibák elemzése, kognitív feldolgozása. Melyek a veszélyes helyzetek, amelyek hibákhoz vezetnek? Gondolkodásmód megváltoztatása. Néhány olyan hiedelem azonosítása, amelyek a hibák alapját képezik és azok kognitív átdolgozása.

Magatartás-orvoslási lehetőségek a cukorbetegség és az elhízás kezelésében - PDF Ingyenes letöltés

Az étkezési rend internalizálódása, amit culting kezelés cukorbetegség beteg már nem külső kényszerként él meg. A diabetes önmagában is nagy pszichés terhet jelent.

A társuló pszichés zavarok rontják az önkezelés minőségét, ezért fontos korai felismerésük és kezelésük. A leggyakoribb culting kezelés cukorbetegség pszichés zavarok: a depreszszió, a szorongás különböző formái és az evészavarok.

Váratlan, megmagyarázhatatlan hypoglykaemia vagy évfolyam, Ilyen esetekben a szénhidrát-anyagcsere viszonylag gyorsan normalizálódik kórházi körülmények reumás ízületi gyulladás diabetes vagy felügyelet mellett. Az önmenedzseléssel az ilyen betegeknek állandó nehézségei vannak, a megszokott szófordulat a vizit elején: Bűnöztem, doktor úr!

Huszonhét tanulmány metaanalízise szignifikáns összefüggést mutatott a depresszió és a hyperglykaemia között. Ötezer beteg metaanalízise szerint minél kifejezettebbek a depresszió tünetei, annál diabétesz kezelésében 2 és súlyosabb a diabeteses szövődmény [22].

A krónikus stressz fennálló genetikai hajlam mellett a 2-es típusú diabetest előidézheti. Egy amerikai kutatócsoport stresszkezelő intervencióban részesült csoportot hasonlított össze gyógyszeres kontrollcsoporttal, az előbbiben az anyagcserehelyzet jelentős javulását tudta elérni [30].

A depresszió és a 2-es típusú diabetes között culting kezelés cukorbetegség összekötő kapocs az inzulinrezisztencia. A depresszió a cardiovascularis betegségek egyik legfőbb rizikótényezője. Az agy a pancreashoz hasonlóan központi szerepet tölt be a szénhidrátháztartásban.

Kanadai szerzők a depressziót a metabolikus szindróma II. A komorbid depresszió a súlyosságtól függően első lépésben pszichoterápiával például kognitív viselkedésterápiával kezelendő. A jó terápiás eredmények hat hónap után is megmaradtak. A depresszió gyógyszeres terápiájának áttekintése meghaladja a terjedelmi kereteket, annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy ezen farmakonok egy része nem anyagcsere-semleges, sőt, testsúlygyarapodást, inzulinrezisztencia-fokozódást okozva kifejezetten diabetogén hatású elsősorban a triciklikus antidepresszívumok [16].

A diabetes és az evészavarok kapcsolatára már utalás történt az orvosi táplálkozási terápia kapcsán. Az anorexia nervosa, a bulimia nervosa, a falászavar binge eating disorder és mindezek szubklinikus megjelenési formái, valamint a diabetes együttes előfordulására vonatkozóan ellentmondó adatokkal találkozunk [33]. Az 1-es típusú diabeteses nőknél mindkét evészavarnak nagyobb a rizikója.

Háromszáznegyvenegy, éves, 1-es típusú diabeteses nőt megkérdezve, majdnem egyharmada bevallotta, hogy szándékosan kihagyják az inzulint a hízástól való félelem miatt [34].

  • Cukor cukorbetegség 2 típus az első alkalommal azonosított kezelés

Ez gyakran önrontó kör kialakulásához vezet, ami a jó diabetesbeállítást lehetetlenné teszi és mindkét betegség prognózisát nagymértékben rontja 2. A szorongásos zavarok közül előfordulási gyakoriságuk miatt két körülírt formával külön kell foglalkoznunk: az egyik a diabetes szövődményeitől való félelem, évfolyam, A szövődmények veszélyét túlhangsúlyozó, helytelen edukáció indokolatlan félelmeket, téves hiedelmeket alakíthat ki, amelyektől való megszabadítás külön kognitív terápiát igényelhet.

A betegeknek szánt gyógyszergyári felvilágosító anyagok között is akad olyan, amely ezt a hatást válthatja ki.