Diabetes care in the hospital,


Pándy Kálmán Megyei Kórház, I. Hangsúlyozzák a speciális diabetes-szakellátó hely irányító szerepét az alapellátásban. A 2-es típusú cukorbetegek gondozása a háziorvosok feladata, ezt jól megoldják. A problémás esetekben inzulinterápia változtatása, átállítás inzulinra, súlyos szövődmények, tervezett terhesség a speciális szakambulancia csicsóka hatása segítséget a háziorvosi szolgálatnak.

Az így integrált gondozás a kulcsa a jobb betegellátásnak. Kulcsszavak: elsődleges diabetesgondozás, szakgondozói diabetesellátás Possibilities in the diabetes care system Experiences in Békés county Summary Authors analysed the quality of diabetes care performed in a specialized diabetes care unit established 40 years ago at Gyula and diabetic dermopathy laser treatment two general practitioners in primary diabetes care, working in close cooperation with this diabetes care unit.

They emphasized the leading role of the specialized diabetes care unit in the control of diabetes care in primary setting.

Publication types

The every day's care of patients with type 2 diabetes is the task of the general practitioners. The specialized diabetes care unit diabetes care in the hospital professional help in special problems insulin adjustment of therapy, switch to insulin administration, severe diabetic complications, planned pregnancy to the general physicians. This kind of integrated cooperations is the key of the high quality of diabetes care.

Key word: primary diabetes care, specialized diabetes care Mottó: "Better collaboration between primary-care physicians and specialists is the key to more informed relationships between physicians and better care for patients. Békés megyében a szervezett diabetesgondozás től számítható, az első gondozói hálózatot ekkor kezdte kiépíteni Békéscsabán Borbola József dr. A következő évtizedekben sorra alakultak a megyében a gondozóállomások, számuk re elérte a 7-et, működésük 5 éves periódusairól többször beszámoltunk legutóbb ban.

MDT Web-szerkesztőség, Prof. Már megszokhattuk, hogy minden évben a Diabetes Care januári számához csatlakozó supplementumként vehetjük kezünkbe az évente revízió alá vont irányelvet. A oldal terjedelmű közlemény több fejezetre tagozódik, az egyes fejezetek végén naprakész, bőséges irodalmi hivatkozás található.

Békés megye regisztrált cukorbetegeinek száma a 7 szakellátó hely adatai alapján Ebből a jelentős számú beteg ellátásából a gyulai gondozó az évenkénti ajánlások a cukorbetegség kezelésének megelőzésére betegével, s a régebbiek egyidejű gondozásával jelentősen kiveszi részét. Az as indulástól számítva Kórházunk felvevő területén kb. A nagyszámú beteget szakambulanciánk képtelen ellátni gondozásra előjegyzett 25 beteg napontaezért től különválasztottuk a szakellátás és az alapellátás gondozási feladatait.

Ez elsősorban az új betegek, a csökkent glukóztoleranciájú egyének szűréssel történő felkutatását és gondozásba vételét, valamint valamennyi ismert 2-es típusú cukorbeteg ellátását jelenti. Az 1-es típusú cukorbetegek és a gestatiós diabeteszesek speciális szakértelmet igénylő gondozása a szakambulancia feladata, de valamennyi ismert cukorbeteg regisztrálása, gondozásba vétele, beállításának első lépései oktatás, dietetikai képzés, esetenként több alkalommal szintén a szakellátó helyre tartozik.

Account Options

Ezt követően a 2-es típusú cukorbetegek további ellenőrzése az alapellátásban folyik, de valamennyi lényeges terápiás változtatásról hozott döntés per os antidiabeticum? A Népjóléti Közlöny Meghatározott esetekben azonban újonnan kórismézettek, tablettáról inzulinra való átállítás, súlyos szövődmények, fogamzó képes és terhességet kívánó nők a speciális szakellátó helyre kell irányítani őket konzultálás céljából.

Így mindkét típusba tartozó diabeteszesek szakszerű gondozása, ellátása megvalósul. Egy ben közölt angliai javaslat szintén a speciális gondozói egységek és az ún. Fővárosi, városi körülmények között a háziorvosi gondozás és a speciális szakambulanciák kapcsolata, együttműködése lényegesen könnyebben valósítható meg. Ez utóbbi feljogosíthatja őket csoportpraxis kialakítására is.

Vélemények

A vidéki városok között a csongrádi megoldást említenénk elsősorban,6 akár követendő példának is elsődleges szakellátási szint. Más a helyzet az olyan - elsősorban vidéki - településeken, amelyekben a lakosság kis lélekszáma miatt háziorvos működik csak, s a településen lakó cukorbetegek gondozását tekintve kizárólag saját magára van utalva. Békés megye ilyen szempontból hátrányos helyzetű, noha 7 speciális diabetes-szakellátó hely segíti a háziorvosok munkáját, a gondozás mégsem mondható ideálisnak a nagy távolságok miatt.

A megye lakossága ezer körüli kisebb településeken él tanyákon iss ez a tény önmagában is nehezíti az alapellátásban dolgozó orvosok gondozói munkáját.

Treatment and Management of Type 2 Diabetes

Diabetesprofilú belosztályunk és a mellette kórházi háttérrel működő szakambulanciánk irányítja ugyan egész Békés megye diabetológiai ellátását és gondozását. Valamennyi háziorvos - - részt vett néhány évvel ezelőtt a megye különböző városaiban irányításunkkal tartott továbbképzéseken, valamennyiüknek módja volt gondozott betegeik HbA1c-szintjének meghatározására.

diabetes care in the hospital diabetes foot diet and treatment

Rajtuk kívül megtörtént a védőnők, a diabetes-gondozókban dolgozó asszisztensek továbbképzése, és évenként sor kerül a gondozók vezetőivel való megbeszélésekre is. Ennek ellenére gondozói területünk szakmai megítélése nem mondható kifogástalannak.

Erről már ban is írtunk az Orvosi Hetilapban, amikor gondozási tapasztalataink fény- és árnyoldalait elemeztük. Megfigyeléseink tükrözik az epidemiológiai adatok, kezelési módok tendenciájának változását, de hiányoznak a régió háziorvosainak diabetológiai működését reprezentáló információk.

Fentebb már ismertettük a gyulai speciális diabetes-szakambulancia működését, irányító szerepét. A két háziorvos munkatárs közül az egyik H. Munkahelye Méhkerék község, a maga lakosával.

diabetes care in the hospital cukorbetegség kezelésére a leningrádi régióban

A gyulai diabetes-szakellátó helytől való földrajzi távolság 20 km, így vele nyilvánvalóan könnyebb a kapcsolattartás, mint a tőlünk 60 km-re, Füzesgyarmaton dolgozó kollégával S. Mindezen problémák ellenére megkíséreltük gondozott diabeteszeseink adatait azonos szempontok alapján feldolgozni, s így képet kapni arról, hogy a gyulai diabetes-szakambulancia irányítási körébe tartozó, de földrajzilag egymástól távol eső településeken mennyire lehet az azonos gondozási elveket érvényesíteni, milyen nehézségek adódnak a gondozói munkában, s hogyan lehet ezeket áthidalni.

Ez és a Szeghalmon működő egyéb szakrendelés nagyban segítette a füzesgyarmati terület gondozottjainak kényelmesebb szakmai ellátását és a kiegészítő vizsgálatok egy részének hosszabb utaztatás nélküli elvégzését. Ebből kitűnik, hogy a két területen egymástól távol fekvő településen a gondozásba vett cukorbetegek főbb adataikban hasonlítanak egymáshoz demográfiai tényezők, kezelési módoks ezért könnyebbnek tűnik a tapasztalatok, nehézségek megbeszélése is.

HUNGARIAN DIABETES ASSOCIATION

A gondozói diabetes care in the hospital ki kell terjednie a micro- és macroangiopathiás szövődmények észleléseire is. Ehhez döntően járul hozzá többek között az a tény is, hogy a kiegészítő szakellátás, laboratórium mennyire hozzáférhető egy adott betegcsoport számára. Területünkön ez a diabetes-szakambulanciánkhoz közelebbi Méhkeréken könnyebben megoldható, de a tőlünk 60 km-re lévő Füzesgyarmaton már sokkal nehezebb.

Kislaboratórium ugyan működik helyben, de a speciális szakrendelések egy része a 10 km-re lévő Szeghalmon vehetők csak igénybe, s ugyanott történik a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokra is a vérvétel a mérés pedig a gyulai megyei kórház laboratóriumában. Mindezen könnyítések mellett azonban előfordul, hogy pl. Felmértük azokat a vizsgálatokat, amelyeket az alapellátásban is feltétlenül el kell végezni a gondozott cukorbetegek életkilátásának javítására, diabetes care in the hospital a micro- és macrovascularis szövődmények szűrésére 2.

Ezek az alább részletezendő vizsgálatok és eredményeik feltétlenül a legtöbb hatékony készítmények a kezelés a 2. típusú diabétesz a cukorbetegek gondozásának javulásához. Mint látható, 1 éven belül a megkívánt ellenőrzéseket többször is elvégezték.

A HbA1c-meghatározást a szakellátó helyen kétszer gyakrabban végeztek, mint a háziorvosi praxisban. A különbséget a gondozott inzulinozott betegek arányának eltérése magyarázza. A 24 órás microalbuminuria mérése is a szakgondozóban gyakoribb, bár a vizeletfehérje kvalitatív-szemikvantitatív megítélése az alapellátásban is kiterjedt gyakorlat.

Legfrissebb kongresszusok

A vérnyomás monitorizálása mindkét körzetben felülmúlta a szakellátás mérési gyakoriságát. Az ellenőrzött betegek klinikai jellemzői Megbeszélés Munkánkban arra kerestünk választ, hogyan segíthet a speciális diabetes-szakellátó hely a terület alapellátásában dolgozó orvosainak, s hogyan hidalhatják át adott esetben a földrajzi távolságot. Erre szolgálnak a rendszeres évenkénti megbeszélések, a gondozók által nyilvántartásba vett új betegek 5 évenkénti azonos szempontok szerinti feldolgozása és publikálása,1 másrészt a gondozókban dolgozó asszisztensek, valamint a terület védőnőinek továbbképzése.

diabetes care in the hospital szövetségi szabványok diabétesz kezelésére

A megye háziorvosai számára évekkel ezelőtt eredményes, teszt-vizsgával járó továbbképzéseket tartottunk a kórházi osztályos háttérrel is rendelkező városokban. Időközben a háziorvosok is megszerezték az előírt háziorvosi szakvizsgát, s ezzel hivatalosan is nagyobb szakmai önállóságra tettek szert. Változott-e a helyzet ezáltal a háziorvosok és gondozónk kapcsolatában?

Diabetologia Hungarica

Részben igen, részben nem. Megyénkben az elmúlt években alkalom nyílott arra, hogy a háziorvosok is elvégeztethessék szervezett szűrővizsgálat keretében a HbA1c vizsgálatot, s így lehetővé vált a több hónapos szénhidrát-anyagcsere egyensúlyi állapotának regisztrálása.

Másrészt a kötelezőnek tartott évenkénti ellenőrző vizsgálatok segítségével a 2-es típusú és a háziorvosok által gondozott cukorbetegek esetében is túlléptük azt az időszakot, amikor a betegek "gondozása" csupán az éhomi vércukor és a jól-rosszul gyűjtött vizeletből való cukormeghatározásból állott.

Gyakran az orvos nem is látta a beteget, leleteit postázták a sematikus utasításokkal együtt. Ma ennél már lényegesen jobb a helyzet, de még mindig nem sikerült elérnünk teljes mértékben azt, hogy a speciális szakellátó helyeken évenként legalább egyszer lássuk a háziorvosok által gondozott betegeket, s felhívjuk a figyelmet olyan problémákra, melyeket a háziorvos saját hatáskörében segítségnyújtás nélkül nem tud megoldani pl. Az ellátás egyik szintjén sem elegendő a HbA1c és főként a microalbuminuria mérésének gyakorisága, de a lábak rendszeres vizsgálata és a diétás képzés sem optimális.

Az ambuláns gondozás hatásfokának egyik mutatója lenne a cukorbetegek intézeti felvételi gyakoriságának csökkentése. Erre vonatkozóan saját adataink is jó példákkal szolgálnak. Itt vetődik fel ismét a csoportpraxis kérdése is. Régiónkban kétségtelenül vannak olyan helyek mint pl.

Csongrádonahol megvannak az elsődleges szakellátás feltételei, sőt csoportpraxis létrehozása is elképzelhető lenne. Másutt is elkötelezett és diabetológiai jártasságú háziorvos ok ra lenne szükség ennek az irányzatnak a felkarolására, ebben a tekintetben azonban még nagy a lemaradásunk.

A gondozott cukorbetegeken elvégzett vizsgálatok diabetes care in the hospital az utolsó 1 évben zárójelben az egy főre jutó éves vizsgálatok száma A jól szervezett és főleg csoportpraxisban folytatott alapellátású diabetesgondozás különösen az Egyesült Királyságban és újabban Ausztráliában terjedt el az utolsó 2 évtizedben.