Diabetes management in acute coronary syndrome. Citations per year


Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest Az akut coronariaszindroma közvetlen eletveszelyt jelento, megfelelo ellatas nelkül magas halalozassal jaro nepbeteg-seg.

Associated Data

Az ellatas folyamatos fejlodesenek köszönhetoen a betegseg prognozisa az elmult 30 evben dramai mertekben javult. A gyogyszeres kezeles fejlodese mellett a legfontosabb tenyezo a coronariaintervencio elerhetove valasa min-denki szamara, minden idoben. Ma Magyarorszagon 19 intervencios centrum biztositja ezt az ellatast a nap 24 ora-jaban.

Az elmult evek europai ajanlasai alapjan az ellatas tovabb finomodott, meg jobban meghatarozotta valt, hogy kit es mikor kell invaziv kivizsgalasban reszesiteni. A közlemeny a jelenleg ervenyes ellatas elveit foglalja össze.

diabetes management in acute coronary syndrome

Kulcsszavak: akut coronariaszindroma, coronariaintervencios centrum, coronariaintervencio Current therapy of the acute coronary syndrome - Acute coronary syndrome is a life threatening disease with high mortality rate without optimal therapy. Due to the continuous development in the treatment of the disease, the prognosis has dramatically improved over the last 30 years.

  • Mandarint, a cukorbetegség kezelésében
  • Parkland Hospital is a adult bed public hospital that serves as the main teaching hospital for the University of Texas-Southwestern Medical Center.
  • In general, the
  • ‪András Katona‬ - ‪Google Scholar‬
  • Theses (Faculty of Medicine) - Böngészés - cím:

Apart from the improvement of the medication, the most important factor is the availability of an immediate coronary intervention for everyone, at any time. Currently, nineteen interventional centers provide this care in Hungary, 24 hours a day.

diabetes management in acute coronary syndrome

Thanks to the European guidelines, the care system is now more efficient in determining who and when needs the treatment. This article summarises the principles of the treatment currently in use. Keywords: acute coronary syndrome, coronaria intervention centre, coronary intervention Becker, D, Merkely, B. Beérkezett: Mara a betegseg halalozasa korszeru ellatas eseten nagysagrendekkel ala-csonyabb, mint volt evvel ezelott [].

Nem negli-galhatjuk a korkep fontossagat. Az infarktus két formája közül az ST-elevációval járó gyakorisága az elmúlt években folyamatosan csökkent ennek az oka nem ismertnott viszont az ST-elevációval nem járó infarktus gyakorisága. A betegség incidenci-ája Európán belül nálunk magas, körülbelül 3 ezrelék, Németországban, Franciaországban ennek a fele. A nyugat-európai országok infarktushalálozásához ké-pest a magasabb halálozásért több tényezo felel, tükrözi a betegek hosszú hezitációját, illetve a primer és a sze-kunder prevenciós tevékenységben lévo elmaradást is.

A patomechanizmust illetoen a közvetlen jelenség a myocardium egy részének heveny vér- és ezzel oxigénhi-ányából bekövetkezo szívizomelhalás. Primeren corona-riaeredetu, ha ez a koszorúér részleges vagy teljes, átme-neti vagy tartós elzáródásából adódik, de okozhatja az oxigénkínálat és -kereslet egyensúlyának más okú felbo-rulása is, például súlyos vérszegénység egyébként stabil coronariabetegnél.

A típusos - leginkább STEMI-re jellemzo - patome-chanizmus elso lépése egy lágy, koleszterinnel teli plakk rupturája, majd itt néhány másodperc alatt akár teljes co-ronariaocclusiót okozó thrombus kialakulása.

Duplicate citations

Érdekes, hogy az esetek több mint felében az eredeti szukület ha volt egyáltalán angiológiai értelemben nem súlyos. Más mechanizmus is vezethet azonban kritikus coronariake-ringési zavarhoz, elsosorban spasmus révén, ilyen a prinzmetal angina, a takotsubo-szindróma, de így okoz-nak infarktust például a drogok is.

Az akut coronariaszindróma formái, tünetei, diagnosztikája Az akut coronariaszindrómát az elso orvosi vizsgálat so-rán készített EKG alapján két csoportra osztjuk.

diabetes management in acute coronary syndrome

Ha a kesobbiekben elvegzett biomarker-vizsgalat myocardiumnecrosist igazol, ugy ebben a csoportban ST-elevacioval nem jaro myocardialis infarctus, ha nekro-enzim-emelkedes nincs, ugy instabil angina pectoris a vegso diagnozis. Az ST-elevacio legtöbbször teljes coro-nariaocclusio következteben kialakulo transmuralis ischaemiat jelez. Ez utobbi betegek idosebbek, több a sulyos kisero betegseg diabetes mellitus, vese-elegtelenseg, szivelegtelenseg, periferias erbetegseg. A coronariabetegseg is kiterjedtebb, gyakoribb a sulyos haromag-betegseg, ugyanakkor a koronarografia soran nem mindig talalhato egy jol körülirt, sulyos szukület vagy elzarodas ugynevezett culprit laesioamely egyer-telmuen felelosse teheto az akut tünetekert.

STEMI ese-teben viszont legtöbbször egy jol meghatarozhato akut elzarodas talalhato. Az aktualis necrosis nagysaga mellett fontos az infarktus kezdetekor meglevo balkamra-funkcio. Az NSTE-ACS halalozasa nagy regiszterek adatai alapjan a korhazi elbocsatas pilla-natatol kezdve - megfelelo ellatas nelkül - rosszabb [5].

A betegseg korlefolyasaban dönto jelentosegu az ido-faktor, vagyis az akut esemeny kezdete es az ellatas meg-kezdese közötti ido. Ezen belül is meghatarozo lehet a beteg varakozasi hezitacios ideje, amig orvosi segitse-get ker. A tünet lehet tipusos mellkasi fajdalom, ha ez eros, akkor gyorsabban ker segitseget a beteg.

Az esetek harmadaban az egyeb tünetek gyengeseg, hanyinger, hanyas, nehezlegzes, collapsus, diabetes management in acute coronary syndrome, veritekezes do-minalnak akar mellkasi fajdalom nelkül.

Az elso orvosi ellatas elso lepesenek kell lennie terme-szetesen a vitalis parameterek biztositasa mellett az EKG keszitesenek. Amennyiben az EKG-n ST-elevacio lathato, ugy a helyszinrol azonnali mentoszallitassal a beteget interven-cios centrumba kell küldeni.

ST-elevacio eseten legtöbb-ször teljes koszoruer-elzarodas all fenn, es az er megnyi-tasaig minden perc keslekedes növeli az elhalo szivizom nagysagat es ezzel a halalozast.

Theses (Faculty of Medicine) - Böngészés - cím:

Inferior lokalizacio eseten mindig gondolni kell jobb-kamra-infarktus lehetosegere, ennek verifikalasa jobb kamrai elvezetesek elkeszitesevel lehetseges - ez a hagyo-manyos mellkasi elvezetesek tükörkepszeru felhelyezeset jelenti. Anatomiai okok miatt a körbefuto ag ramus cir-cumflexus teljes elzarodasa a posterior fal ischaemiajat okozva az esetek egy reszeben az EKG-n a mellkasi elve-zetesekben tükörkep mely ST-depressziokent jelenik meg a Ves elvezetesekben. Amennyiben a betegnek tipusos mellkasi panasza van, erre a jelensegre mindenkeppen gondolni kell, es az EKG-t percenkent meg kell ismetelni.

Specialis EKG-jel a kiterjedt inferolateralis ST-depresszio mellett az aVR-elvezetesben latott ST-elevacio, amely fotörzsocc-lusiot jelezhet, különösen instabil keringes mellett.

Share Link

A high-sensitive troponintesztek segitsegevel rövidebb idoablaku ismetlessel 3 ora ket negativ ertek eseten ki-zarhatjuk az infarktust, illetve egyoras idoablakkal gyor-sabban igazolhatjuk azt rule-out es rule-in protokol-lok.

Hangsulyozni kell, hogy STEMI diagnozisahoz eleg a tipusos fajdalom es az EKG-elteres, a szivkateteres labor-ba küldeshez nem szabad megvarni a troponin eredme-nyet. Tovabbi laboratoriumi vizsgalatok segitsegevel megal-lapithatjuk az esetlegesen infarktushoz vezeto kivalto okot peldaul sulyos anaemiaes kepet kaphatunk a rizi-kofaktorokrol zsir- es szenhidrathaztartas, gyulladasos markerekilletve a prognozis szempontjabol fontos to-vabbi tarsbetegségek, elsosorban a sulyos vese- illetve a majbetegség felismerése szempontjabol [3].

Az echokardiografias vizsgalat elengedhetetlen része az akut coronariaszindromas beteg ellatasanak. STEMI esetében, ha nincs szôvodményre utalo gyanu, nem kés-leltetheti a koronarografiat, nem szûkséges elvégezni a beavatkozas elott.

Ma a korszeru intervencios laboratori-umokban helyszinen van a szivultrahang-készûlék, bar-mikor meg lehet vizsgalni a beteget. ST-elevacioval nem jaro ACS esetén a sziv-ultrahangvizsgalat alapvetoen hozzatartozik a beteg rizikobecsléséhez. ST-elevacioval nem jaro akut coronariaszindroma esetében, amikor a koronarografia tôbbér-betegséget, esetleg többszörös el-zarodast mutat, a definitiv régi necrosis kimutatasaval megnevezheto az a coronariaag, amelynek revascularisa-tioja nem jar haszonnal.

Nem tipusos mellkasi panasszal biro betegnél, nem egyértelmu diagnozis, illetve egyéb potencialisan életve-szélyes mellkasi korképek aortadissectio, tüdoembolia esetén jol jöhet a coronaria-CT-vizsgalat triple-rule out alkalmazasa.

Myocardialis infarctus 2. Vag6 Hajnalka és munkatarsai felvétele Az akut coronariaszindróma kezelése A terápia két részbol áll. Az elso ellátás részben a kórkép felismerésébol, a gyógyszeres ellátás megkezdésébol, részben a beteg megfelelo menedzselésébol áll.

STEMI esetében a diagnózis a helyszínen meg kell, hogy szüles-sen, és diabetes management in acute coronary syndrome helyszínen el kell dönteni a beteg további ellátá-sának helyét. Az újraélesztett, visszatért spontán keringéssel bíró beteg stabilizálása után azonnal intervenciós centrumba kell szállítani.

A gyógyszeres ellátás során az egyik fo cél az erélyes antithromboticus kezelés elsosorban thrombocytaagg-regáció-gátlás, illetve általában rövid ideig antikoaguláns kezelés. Lada diabetes etiológiájában patogenézisében klinikán kezelés mg nem intestinosolvens aszpirin elrágatása, ha a beteg ko-rábban nem szedett aszpirint, vagy intravénás aszpirinké-szítmény adása, valamint P2Y12 thrombocytareceptor-blokkoló alkalmazása szükséges.

Ez a hazai gyakorlatban jelenleg a clopidogrelt jelenti. Az újabb vizsgálatok alap-ján elsosorban a korai szakban a hatásosabb thrombocy-taaggregáció-gátló készítmények, mint a prasugrel vagy a ticagrelor jobb lenne, de ticagrelor egyáltalán nem, a prasugrel pedig csak laboratóriumi módszerrel igazolt clopidogrelrezisztencia vagy -allergia esetén adható tá-mogatással, így nem az elso ellátásként.

A clopidogrel telítodózisa mg, majd a fenntartó dózis általában egy hétig-egy hónapig 2 x 75, majd 1 x 75 mg infarktust követoen minimum egy évig. A thrombocytaaggregáció-gátló kezelés mellett vénabizto-sítást követoen fájdalomcsillapítót adunk, szükség esetén opiátot.

Az opiátok közül kedvezo hemodinamikai ha-tása - preloadcsökkentés - miatt a morfinkészítmények preferáltak. Amennyiben cukorbetegség magyarországon statisztika 2021 beteg nem sokkos vagy nincs a diabetes management in acute coronary syndrome kamrát is érinto infarktusa, úgy sublingualis, majd infúzióban adott nitroglicerin adása is szükséges lehet - a nitrátnak fájdalomcsillapító, vérnyomáscsökkento hatása van, illetve balszívfél-elégtelenség esetén preloadcsök-kentés révén van kedvezo hatása.

Inferior infarktus ese-tén gondolni kell jobb kamrai infarktusra is, és amennyi-ben ez igazolódik, diabetes management in acute coronary syndrome adása kontraindikált, mivel a jobb kamra tóltonyomásának csökkentése ebben az esetben akár halálos kimenetelu sokk kialakulásához vezethet. Az elso ellátás része az intravénásan adott E heparin.

Introduction

Az antikoaguláns kezelés rövidebb-hosszabb távú folyta-tása sok tényezotol függ - a reperfúziós kezeléstol, an-nak módjától és idejétol, illetve hosszú távon csak, ha egyéb indikáció áll fenn - például mubillentyuvel élo beteg, vagy magas CHADS2-VASc2 score melletti pitvarfib-rilláció esetén. Azonnal meg kell szervezni a be-teg monitorizálás melletti kórházba szállítását. Invazív ellátás Ma Magyarországon 19 szívkatéteres centrumból álló hálózat áll készen az akut coronariaszindrómás betegek szükség esetén azonnali szívkatéteres ellátására.

A hazai intervenciós infarktusellátás fejlodése látható a 3.